Promotion Services CZ, a.s. posouvá limity lidské představivosti v realizacích jedinečných akcí a eventů.

Každý event nebo promotion je jen začátek. Máme důvěru klientů při tvorbě široké škály akcí, jako byl event Marlboro Adventure Team v České republice. Spolupracovali jsme s klientem dlouho před realizací, získali důvěru a dosáhli jsme vynikajících výsledků.

Naše služby v poskytování eventů zahrnují:

  • Strategii eventů
  • Detailní plánování
  • Vytipování vhodné lokality
  • PR
  • Související ATL a BTL aktivity
  • Organizace a realizace
  • Technické zabezpečení